ΕΣΠΑ Digi - Mobile

Επιδότηση ΕΣΠΑ: Digi - Mobile για κατασκευή καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)
01.12.2013. Εταιρικά Νέα & Άρθρα BNSPRO

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνωσαν την έναρξη της νέας δράσης ψηφιακών ενισχύσεων «Digi - Mobile»

Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους €15 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές/ταμπλέτες (pc/tablet).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Δικαιούχοι της ενίσχυσης μπορούν να είναι Μικρές και Πολύ Μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, να έχουν κλείσει μία, τουλάχιστον, διαχειριστική χρήση και να δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός των εξαιρούμενων κατηγοριών δραστηριότητας του κανόνα De Minimis.

Επιλέξιμες δαπάνες: Οι εφαρμογές που επιδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να απευθύνονται είτε σε καταναλωτές (B2C), είτε σε επιχειρήσεις (B2B), είτε να είναι ενδοεπιχειρησιακές (Β2Ε). Θα πρέπει να υλοποιηθούν υποχρεωτικά σε μία,τουλάχιστον, πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (ενδεικτικά, τουλάχιστον μία μεταξύ των  Google AndroidApple iOS, Nokia Symbian, BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/ Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές/ταμπλέτες κλπ.)

Ενδεικτικά παραδείγματα mobile εφαρμογών που θα μπορούσαν να ενισχυθούν περιλαμβάνουν:

 • mobile εφαρμογές που επιτρέπουν σε στελέχη της επιχείρησης την πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα,
 • υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες,
 • εφαρμογές παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω της αξιοποίησης του γεωγραφικού στίγματος του χρήστη, και υπηρεσίες destination management,
 • υπηρεσίες για την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης, τη διαχείριση του πελατολογίου κλπ.,
 • υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης,
 • υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και εφαρμογές τιμολόγησης
 • υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, παραγωγής θεαμάτων, κινηματογράφους κλπ.,
 • διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδίων,
 • παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, κράτηση θέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ.,

Οι εφαρμογές λειτουργούν είτε offline είτε online και με αξιοποίηση δεδομένων από το διαδίκτυο, όπου αυτό απαιτείται.

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται διατίθενται από τον προμηθευτή στη δικαιούχο επιχείρηση είτε σε συνδρομητική βάση ως «λογισμικό με τη μορφή υπηρεσίας» (Software-as-a-Service), είτε ως προμήθεια του λογισμικού, είτε ως συνδυασμός αυτών.

Πεδίο Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα.

Προϋπολογισμός: Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.

Το μέγιστο ποσό των προτάσεων (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) θα αντιστοιχεί σε ένα από δύο εναλλακτικά ύψη προϋπολογισμού, ήτοι €2.000 Ευρώ και €10.000 Ευρώ, ως εξής:

 1. προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού έως € 2.000 αφορούν στην ανάπτυξη ή διαμόρφωση web mobile portal, με περιβάλλον εργασίας προσαρμοσμένο στις συσκευές, πλήρη λειτουργικότητα και, υποχρεωτικώς, δυνατότητα διάδρασης με τον χρήστη, για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών.
 2. προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού έως €10.000 αφορούν στην υλοποιήση ή αξιοποιήση native mobile ή web mobile εφαρμογών.

Ποσοστό επιχορήγησης: Το  συνολικό  ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν θα ξεπερνά  το  70% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης. Το υπόλοιπο 30% του έργου καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δράσης θα αξιολογηθούν με αυτόματο τρόπο, με διαδικασία first-in first-served.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας ενημερώσουμε

* Απαιτείται
 
Πίσω