Κατασκευή Android & iOS mobile application Parklink

Κατασκευή Android & iOS mobile application Parklink
17.06.2016. Mobile Applications

Το Parklink είναι μια δωρεάν εφαρμογή που θα αλλάξει τον τρόπο που βρίσκεις πάρκινγκ, για πάτα.

 
 

Find the closest free parking spot at a tap of a button. Locate the available parking spots nearby, select the one you prefer and get instructions how to drive there directly from your smartphone.

Instead of trying to find a parking spot by driving around randomly or paying to park in a garage get in the Parklink swarm. Choose the spot that best fits your needs: the nearest, the largest, the safest.

Share with the Parklink community a parking spot you just spotted at a tap of button. Sharing is caring!

Help your fellow Parklinkers, the environment and all drivers by contributing the parking spots you spot! So sit back, relax and for the first time enjoy parking your car!

 

Visti parklink's website to learn more.

Πίσω