Λεξοπαιχνίδι App

Λεξοπαιχνίδι - Η νέα εφαρμογή για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
22.12.2014. Εταιρικά Νέα & Άρθρα BNSPRO

Ένα άρθρο για το νέο παιχνίδι iOS & Android για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Το Λεξοπαιχνίδι είναι μια νέα και πρωτότυπη εφαρμογή για κινητές συσκευές (κατεβάστε την εδώ για συσκευές με λογισμικό Android, κι εδώ για iPhone και iPad). Περιέχει μικρά παιδαγωγικά παιχνίδια, τα οποία παίζονται ατομικά ή με την επίβλεψη γονέα και συνδυάζει την διασκέδαση με την εξάσκηση του μυαλού. 

Η εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού, καθώς και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται συχνά να κατανοήσουν την τμηματική φύση των λέξεων, δηλαδή ότι κάθε λέξη αποτελείται από φωνήματα και συλλαβές. 

Προκειμένου να επιτύχει στα παιχνίδια της εφαρμογής, το παιδί πρέπει να εφαρμόσει τα παραπάνω, δηλαδή να «σπάσει» τη λέξη στα μικρότερα στοιχεία από τα οποία αποτελείται (φωνήματα) και να τα επεξεργαστεί, ενεργοποιώντας συγχρόνως και άλλες γνωστικές διεργασίες (μνήμη, προσοχή, αντίληψη και μάθηση). 

Οδηγίες των παιχνιδιών:

Παίξε μόνος: Ποιο γράμμα υπάρχει μέσα στη λέξη (δωρεάν). Το παιχνίδι προσφέρεται για δοκιμή και περιέχει περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων. Σε κάθε ερώτηση εμφανίζεται μια εικόνα και 4 γράμματα. Η εικόνα αντιστοιχεί σε μια λέξη και ένα μόνο από τα γράμματα υπάρχει μέσα σε αυτήν. Δεν υπάρχει χρονικό όριο και κάθε σωστή απάντηση επιβραβεύεται με 20 πόντους. Εάν το παιδί κάνει ένα λάθος και έπειτα βρει τη σωστή απάντηση, επιβραβεύεται με 10 πόντους, ενώ εάν κάνει παραπάνω από 2 λάθη, με κανέναν. Για να προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση, θα πρέπει να βρει την σωστή απάντηση. Για έξοδο από το παιχνίδι θα πρέπει να πατήσει «Τέλος παιχνιδιού».

 

 

Παίξε μόνος:

  • Επιλογή 1: Ποιο γράμμα υπάρχει μέσα στην λέξη. Ισχύει η ίδια διαδικασία, αλλά με πολύ περισσότερες ερωτήσεις.
  • Επιλογή 2: Ποιο είναι το 1ο γράμμα της λέξης; Ομοίως, το παιδί θα πρέπει να επιλέξει το σωστό γράμμα ανάμεσα σε 4 επιλογές.
  • Επιλογή 3:Τσ ή στ. Το παιδί θα πρέπει να επιλέξει το σωστό φθόγγο.
  • Επιλογή 4: Ποιος φθόγγος υπάρχει εδώ; Ομοίως με τα παραπάνω, εμφανίζεται στην οθόνη μια εικόνα που αντιστοιχεί σε μια λέξη και 4 γράμματα. Η σωστή απάντηση είναι μία.

Παίξε με γονείς:

  • Επιλογή 1: Ποιο γράμμα βλέπεις; Ο γονέας θα πρέπει να επιλέξει ένα γράμμα, να το δείξει στο παιδί και αυτό με την σειρά του να το φωνάξει (Π.χ. βλέπει το Φφ και πρέπει να πει «φου» και όχι «φι», ή βλέπει Αα και πρέπει να πει «α» και όχι «άλφα». Καθώς το παιδί εξασκείται στην δοκιμασία αυτή, μαθαίνει να αναγνωρίζει τα γράμματα όλο και πιο γρήγορα. Έτσι, προοδευτικά η εναλλαγή των γραμμάτων πρέπει να γίνεται γρηγορότερα από το γονιό με τυχαία σειρά.
  • Επιλογή 2: Ανάλυσε τη λέξη στα φωνήματά της. Ο γονέας θα πρέπει να επιλέγει μια εικόνα και να την δείχνει στο παιδί. Αυτό με την σειρά του θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάλυση της λέξης φωνάζοντας τα φωνήματα της. Π.χ. γάτα = γου-α-του-α.

    κ, π, τ, τις διφθόγγους μπ, ντ, γκ, τσ και τζ και τα διπλά ξ και ψ.
Πίσω
Διαμαντή Ολυμπίου 19, Θεσσαλονίκη
2310241247