Φυτώρια Γιαννούσης | Λογότυπο

Σχεδιασμός λογοτύπου για τα Φυτώρια Γιαννούσης
20.01.2012. Γραφιστικά

Για τα Φυτώρια Γιαννούσης σχεδιάστηκε εξαρχής λογότυπο σύμφωνα με το πνεύμα και τη φιλοσοφία της επιχείρησης.

Πίσω
Διαμαντή Ολυμπίου 19, Θεσσαλονίκη
2310241247