Φρούτα Έδεσσας | Ιστοσελίδα

Δημουργία δυναμικής ιστοσελίδας για τα Φρούτα Έδεσσας
26.12.2011. Ιστοσελίδες & web

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε με σκοπό την προβολή των υπηρεσιών της επιχείρησης Αφοί Τζιάκου - Φρούτα Έδεσσας στον τομέα της παραγωγής και τυποποίησης φρούτων.

Αφοί Τζιάκου - Φρούτα Έδεσσας

Η ιστοσελίδα είναι δυναμική και κατασκευάστηκε ειδικά για την Αφοί Τζιάκου. Η διαχείριση του περιεχομένου γίνεται μέσα από ευκολοδιαχείριστο περιβάλλον.


Σχεδιάστηκαν, επίσης, λογότυπο, εταιρική ταυτότητα και ψηφιακά banners.

 

Η ιστοσελίδα Αφοί Τζιάκου - Φρούτα Έδεσσας

Πίσω
Διαμαντή Ολυμπίου 19, Θεσσαλονίκη
2310241247