Ι.Σ.Πέλλας | Ιστοσελίδα

Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας για τον Ι.Σ. Πέλλας
25.01.2012. Ιστοσελίδες & web

Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Ιατρικού Συλλόγου Πέλλας σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενημέρωση των πολιτών και των επαγγελματιών σχετικά με θέματα υγείας και τις δράσεις του συλλόγου. 

Ι.Σ. Πέλλας

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε ειδικά για τον σύλλογο με μοναδική εμφάνιση και δυναμική εφαρμογή υποστήριξης.

Για τον σχεδιασμό ανακατασκευάστηκε το λογότυπο του συλλόγου, δημιουργήθηκε εταιρική ταυτότητα και σχεδιάστηκε θέμα ιστοσελίδας βασισμένη στα σύγχρονα πρότυπα του διαδικτύου. 

Η δυναμική εφαρμογή της ιστοσελίδας περιέχει:

  • Δυναμική διαχείριση των ανακοινώσεων,
  • Εισαγωγή αρχείων και multimedia για download,
  • RSS feed των ανακοινώσεων,
  • Δυναμική διαχείριση άρθρων με κατηγορίες
  • RSS feed των άρθρων,
  • Δυναμική διαχείριση των υποσελίδων,
  • Εγγραφή σε σύστημα newsletter,
  • Φόρμα επικοινωνίας,
  • Χάρτης με Google maps API,
  • Δυναμική δημιουργία google xml sitemap.

 Παρουσίαση Ιατρικού Συλλόγου Πέλλας

 

Πίσω