Κ.Στεφανίδου | Ιστοσελίδα

Δημιουργία επαγγελματικής ιστοσελίδας για την Κ. Στεφανίδου
29.11.2011. Ιστοσελίδες & web

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε με σκοπό τη διαδικτυακή προβολή του επαγγελματικού προφίλ και των υπηρεσιών της ιατρού Κυριακής Στεφανίδου.

Η ιστοσελίδα είναι δυναμική και κατασκευάστηκε ειδικά για την kstefanidou.gr. Η διαχείριση του περιεχομένου γίνεται μέσα από ευκολοδιαχείριστο περιβάλλον.

 

BNS PRO - Κατασκευή και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Πίσω