Ανάπτυξη δυναμικού Custom E-shop σε php

Ανάπτυξη δυναμικού Custom E-shop σε php

Για τις επιχειρήσεις που θέλουν ένα μοναδικό και ιδαίτερα λειτουργικό E-shop προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, στην BNSPRO σας προτείνουμε την ανάπτυξη Custom εφαρμογής.

Μία όμορφη και λειτουργική σελίδα θα προσελκύσει πολλούς ενδιαφερόμενους πελάτες και θα τους προτρέψει στο επόμενο βήμα που είναι η αγορά. Μεγάλο ρόλο σε αυτό το βήμα παίζει η εφαρμογή που θα υποστηρίζει την ιστοσελίδα και τις πωλήσεις και πολλοί παράμετροι είναι αυτοί που θα συντελέσουν στην τελική απόφαση. Μερικοί παράμετροι είναι:

  • Γρήγορη και εύκολη εξακρίβωση στοιχείων του πελάτη. Για να γίνει η σωστή εξακρίβωση των στοιχείων του πελάτη θα πρέπει ο πελάτης να είναι εγγεγραμμένο μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η έως τώρα διαδικασία εγγραφής είναι χρονοβόρα και ολοκληρώνετε σε 4 βήματα. Η εφαρμογή που προτείνουμε έχει δυνατότητα εγγραφής μέλους με 1 βήμα ή με κανένα βήμα (χρησιμοποιώντας εξωτερικό κλειδί προγραμματισμού το OpenID).
  • Λειτουργική εμφάνιση προϊόντων και υπολογισμός κόστους. Ο τρόπος παρουσίασης των προϊόντων είναι βασισμένος στον κλασικό τρόπο εμφάνισης που χρησιμοποιεί το eBay, διότι είναι μελετημένος, αποδίδει και όλοι οι χρήστες τον γνωρίζουν. Στην εφαρμογή της BNS PRO η παρουσίαση εμπλουτίζετε με περισσότερες φωτογραφίες, μεγεθύνσεις και υπολογισμού κόστους. Είναι σημαντικό ο πελάτης να ξέρει το τελικό ποσό κάθε προϊόντος. Το τελικό ποσό μπορεί να αποτελείτε από τις διαστάσεις, τον χρωματισμό, τα μεταφορικά, τα έξοδα εγκατάστασης κ.α..
  • Γρήγορη και εύκολη ολοκλήρωσης παραγγελίας. Η ολοκλήρωση παραγγελίας κατά eBay γίνετε μετά την συμπλήρωση 6 βημάτων, η οποία μπορεί μεν να είναι λεπτομερείς αλλά είναι χρονοβόρα. Η ολοκλήρωση παραγγελίας γίνεται σε 1 βήμα εάν το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι συνδεδεμένο με το κύρια εμπορικό πρόγραμμα που προτείνετε, ή σε 2 βήματα αν η ιστοσελίδα λειτουργεί αυτόνομα και την χειρίζεται εξολοκλήρου άνθρωπος.
  • Ασφαλή συναλλαγή χρηματικού ποσού. Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει και να συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες τραπεζικές εταιρίες όπως paypal, Eurobank και Alphabank. Στην BNS PRO έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και γνωρίζουμε την διαδικασία πληρωμής μέσο των 3 αυτών τραπεζών.
  • Άμεσο αποτέλεσμα μετά την αγορά. Η αμεσότητα  στην απάντηση μετά την αγορά του προϊόντος παίζει καταλυτικό ρόλο. Μέσο του λογισμικού συστήματος που προτείνουμε και την χρήση ειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων το κατάστημα θα είναι σε θέση στα επόμενα λεπτά να «τελειώσει» την συναλλαγή και να αφήσει ευχαριστημένο τον πελάτη.
Πίσω