Διαδικτυακό custom CRM

CRMPRO | Διαδικτυακό custom CRM

Στην προσπάθεια μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες διαδικτυακές & mobile λύσεις στους πελάτες μας, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε ένα custom δικό μας δικτυακό CRM (Customer Relationship Management), το Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων CRMPRO.

Λίγα λόγια για το CRM

Το Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων είναι μια διαδεδομένη εφαρμογή για την στρατηγική διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με τους πελάτες της. Αυτό περιλαμβάνει χρήση τεχνολογίας για να οργανώσει κυρίως τις δραστηριότητες πωλήσεων, το μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη. Οι γενικοί στόχοι είναι να ελκύσει νέους πελάτες, να διατηρήσει τους υπάρχοντες, να δελεάσει πρώην πελάτες να έρθουν πίσω, να μειώσει το κόστος του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του CRM που σας προτείνουμε είναι ότι πρόκυτε για διαδικτυακή εφαρμογή που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όρια προσβασιμότητας και ούτε απαιτείται κάποιο πρόγραμμα να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή της επιχείρησης. Αντιθέτως, με το CRMPRO η πρόσβαση γίνεται από οποιαδήποτε συσκευή που έχει Internet, ακόμα και κινητές συσκευές - smartphone & tablet, από οποιαδήποτε τοποθεσία. 

Ο υπεύθυνος - διαχειριστής συνδέεται μέσω ενός απλού browser στην εφαρμογή με την χρήση username και password. Εκεί βρήσκεται με ασφάλεια η βάσση δεδομένων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία πελατών και πωλήσεων. Υπάρχει δυνατότητα οι πελάτες να αποκτήσουν δικό τους λογαριασμό, να συνδέονται στο αντίστοιχο πάνελ και να έχουν πρόσβαση στα τιμολόγια και τις πληρωμές τους ή ακόμα και να προσθέτουν αιτήματα υποστήριξης (ticket system).

CRMPRO - Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Στην BNSPRO αναπτύξαμε το CRMPRO με τις εξής δυνατότητες:

 • Ασφάλειας περιεχομένου με Σύνδεση χρήση.
 • Δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών με πρόσβαση ολική (επίπεδο διαχειριστή) ή μερική (π.χ. τμήμα πωλήσεων, τμήμα υποστήριξης ή πρόσβαση πελατών).
 • Δυναμική διαχείριση πελατών. Κάθε πελάτης έχει την καρτέλα με όλα τα στοιχεία του, το ιστορικό τιμολογίων, πληρωμών και υποστήριξης. 
 • Δυναμική διαχείριση των τιμολογίων της επιχείρησης.
 • Δυναμική διαχείριση των προσφορών σε μορφή προτιμολογίου. Αυτόματη μετατροπή προσφοράς σε τιμολόγιο.
 • Δυνατότητα προσθήκη πληρωμής ανά τιμολόγιο με όλες τις μεθόδους πληρωμών (cash, μέσω τραπεζικού εμβάσματος, paypal, 2checkout, stripe, κλπ.).
 • Εύκολη και γρήγορη αλλαγή Φ.Π.Α. και δυνατότητα προσθήκης απεριόριστων ζωνών με διαφορετική τιμολογιακή πολιτικής.
 • Στατιστικά πωλήσεων. 
 • Δυναμική διαχείριση προϊόντων.
 • Δυνατότητα πρόσβασης των πελατών με προσωπικό κωδικό σε ειδικό πάνελ.
 • Δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρησης αιτημάτων υποστήριξη (ticket system) προς τα τμήματα της επιχείρησης. 
 • Πολυγλωσσικών κειμένων. Π.χ. η σελίδα να εμφανίζεται στα ελληνικά αλλά να υπάρχει και μεταφρασμένο το περιεχόμενο και στα αγγλικά.
Πίσω